top of page

Միայն ծնողների եւ վարիչների համար

Այս բաժինը նախատեսուած է ընկերակցութեան անդամների համար։ Այստեղ կը գտնէք  օգտակար փաստաթղթեր, մանրամասն տեղեկութիւններ հաւաքոյթների կազմակերպման մասին, ինչպէս նաեւ անձնական լուսանկարներ մեր միջոցառումներից:

Ժամերը

​

Աշխատանոցները սկսւում են 14:30 (դուռը բացւում է 14:15-ից) եւ աւարտւում են 18:30-ին: 

Յաւելեալ տեղեկութիւններ

bottom of page