Մեր հետ կապուելու համար

Մեր աշխատանոցները տեղի կ'ունենան ամէն շաբաթ, Փարիզի 5-րդ թաղամասին մէջ:

Ձեր հարցումները կրնաք նամակով ուղարկել մեզի։

Եթէ կը փափաքիք արձանագրել ձեր երեխան, կը խնդրենք որ հիմնաւորէք ձեր դիմումը եւ նշէք ձեր երեխային հայախօսութեան մակարդակը: Մկնիկի վերամուտը տեղի կ'ունենայ իւրաքանչիւր տարուայ Սեպտեմբերի վերջը կամ Հոկտեմբերի սկիզբը : Երեխաներուն արձանագրութիւնը կը հաստատուի միայն կրթական վարիչի հետ հարցազրոյցէ եւ մէկ ամսուան փորձառական շրջանէ մը ետք։

Mgnig Atelier Educatif

 

Adresse officielle

Chez Kerovpyan

10, Cité Héron

75010 Paris

Association loi 1901, enregistrée à Direction de la Police Générale de la Préfecture de Police de Paris sous le numéro de référence : W751139509

Ձեր հաղորդագրութիւնը ուղարկուել է